AMBIENT

Bài tập 52 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 52 tr 38 sách BT Sinh lớp 12

Tính chất của thường biến là gì?

A. Định hướng, di truyền.

B. Đột ngột, không di truyền

C. Đồng loạt, định hướng, không di truyền.

D. Đồng loạt, không di truyền

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 52

Đặc điểm của thường biến:

  • Chỉ biến đổi kiểu hình.
  • Không biến đổi kiểu gen.
  • Xảy ra đồng loạt theo một hướng xác định.
  • Không di truyền được.
  • Chỉ có giá trị thích nghi.

Vậy đáp án đúng: C 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 38 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>