RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 72 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 72 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Vận dụng khái niệm "mức phản ứng" để phân tích vai trò của giống và kĩ thuật sản xuất trong việc tăng năng suất vật nuôi và cây trồng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Cùng một kiểu gen có thế phản ứng thành những kiểu hình khác nhau (thường biến) trong những môi trường khác nhau. Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng.

 • Mức phản ứng được di truyền. Trong một kiểu gen mỗi gen có mức phản ứng riêng. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.
 • Ví dụ: như ở bò sữa, sản lượng sữa của một giống bò chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện thức ăn và chăm sóc nhưng tỉ lệ bơ trong sữa của mỗi giống bò lại ít thay đổi.
 • Mức phản ứng về mỗi tính trạng thay đổi tùy kiểu gen của từng cá thể. Trong điều kiện thích hợp giống lúa DT10 cho năng suất tối đa 13,5 tấn/ha, trong khi đó giống tám thơm đột biến chỉ cho 5,5 tấn/ha. Với chế độ chăn nuôi tốt nhất lợn ỉ Nam Định 10 tháng tuổi chỉ đạt không quá 50kg, nhưng lợn Đại Bạch đạt tới 185kg

Như vậy, kiểu gen quy định khả năng về năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng. Kĩ thuật sản suất quy định năng suất cụ thể của một giống trong mức phản ứng do kiểu gen quy định. Năng suất (bao gồm các tính trạng số lượng cấu thành năng suất) là kết quả tác động của cả giống và kĩ thuật. Có giống tốt mà nuôi trồng không đúng kĩ thuật sẽ không phát huy hết tiềm năng của giống. Ngược lại, khi đã đáp ứng yêu cầu kĩ thuật sản xuất mà muốn vượt giới hạn của giống cũ thì phải đổi giống, cải tiến giống cũ hoặc tạo giống mới.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 72 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dat Pham
  Hoa cẩm tú cầu có 2 màu là do?
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trung Thành

  Ở Đậu Hà lan, khi cho lai hai cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau, người ta thấy ở F1 xuất hiện cây hoa trắng. Tiếp tục cho các cây hoa đỏ ở F1 tạp giao. Xác định kết quả ở F2 sau khi cho F1 tạp giao.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1