YOMEDIA
UREKA

Bài tập 44.3 trang 53 SBT Hóa học 9

Bài tập 44.3 trang 53 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic và benzen.

b) Cho natri vào rượu 45°.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.3

Các phương trình hoá học .

a) 2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2 ↑

Na + C6H6 → không phản ứng.

b) Na phản ứng với H2O trước :

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

Sau đó Na sẽ phản ứng với rượu :

2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2 ↑

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.3 trang 53 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF