AMBIENT

Xác định m (g). Biết D rượu = 0,8 g/ml.

bởi Nguyễn Thanh Thảo 25/04/2019

Pha 15 lít rượu 20o vào nước rồi lên men giấm, sau quá trình lên men thu m (kg) dd axit axetic 2%. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Xác định m (g). Biết D rượu = 0,8 g/ml.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • C2H5OH +O2 - lên men giấm -> CH3COOH +H2O (1)

  Vrượu=\(\dfrac{20.15}{100}=3\left(l\right)\)=3000(ml)

  => mrượu =3000/0,8=3750(g)

  theo (1) :

  1 mol C2H5OH --> 1 mol axit

  => 46g C2H5OH --> 60g axit

  3750 g C2H5OH --> x g axit

  =>x=\(\dfrac{60.3750}{46}\approx4891,3\left(g\right)\)

  mà H=90% => mCH3COOH (tt) =\(\dfrac{4891,3}{100}.90=4402,17\left(g\right)\)

  => mdd CH3COOH=\(\dfrac{4402,17.100}{2}=220108,5\left(g\right)=220,1085\left(kg\right)\)

  bởi Cường Lê Quốc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>