AMBIENT

Pha loãng 10ml rượu 90 độ bằng nước thành 20ml thì độ rượu là bao nhiêu?

bởi Thu Hang 22/04/2019

Mng giúp e với. E cảm ơn

Chọn các đáp án đúng:

1. Na không tác dụng với chất nào trong các chất sau :

A. H\(_2\)O B. C\(_6\)H\(_6\) C. CH\(_3\)COOH D. C\(_2\)H\(_5\)OH

2. Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với chất có công thức phân tử C\(_2\)H\(_6\)O :

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. Pha loãng 10ml rượu 90 độ bằng nước thành 20ml thì độ rượu của dung dịch thu được :

A. 45 độ B. 40 độ C. 55 độ D. 50 độ

4. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ:

A. 10- 20% B. 2 - 5% C. 10-15% D. 5- 10%

5. Axit axetic có tính axit vì:

A. Có 2 nguyên tử oxi B. Có nhóm -OH C. Có nhóm -OH và C=O D. Có nhóm -COOH

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Giúp e vớiii

    bởi Văn Kim Duyên 22/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>