YOMEDIA
UREKA

Bài tập 44.1 trang 53 SBT Hóa học 9

Bài tập 44.1 trang 53 SBT Hóa học 9

A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, C biết cả ba chất đều tác dụng được với natri giải phóng hiđro.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.1

A, B, C tác dụng được với Na giải phóng hiđro. Vậy A, B, C có nhóm -OH trong phân tử.

Với C2H6O có 1 công thức cấu tạo.

Với C3H8O có 2 công thức cấu tạo.

Với C4H8O có 4 công thức cấu tạo.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.1 trang 53 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON