YOMEDIA

Bài tập 44.5 trang 53 SBT Hóa học 9

Bài tập 44.5 trang 53 SBT Hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí COvà 3,6 gam H2O.

a) Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.

b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử A có nhóm -OH.

c) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.5

a) Gọi công thức của A là CxHyOz.

Đốt cháy 3 gam A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Vậy mC trong 3 gam A là 6,6/44 x 12 = 1,8g

mH trong 3 gam A là 3,6/18 x 2 = 0,4g

Vậy trong 3 gam A có 3 - 1,8 - 0,4 = 0,8 (gam) oxi.

Ta có quan hệ:

60 gam A → 12x gam C → y gam H → 16z gam O

3 gam A → 1,8 gam C → 0,4 gam H → 0,8 gam O

→ x = 60 x 1,8 /36 = 3 ; y = 60 x 0,4/3 = 8

z = 60 x 0,8/48 = 1

Công thức của A là C3H8O.

b) Công thức cấu tạo của A có thể là:

CH3 - CH2 - CH2 - OH hoặc CH - CH(OH) - CH3

c) Phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na:

2CH3 - CH2 - CH2 - OH + 2Na → 2CH3 - CH2 - CH2 - ONa + H2

2CH3 - CH (CH3) - OH + 2Na → 2CH3 - CH (CH3) - ONa + H2 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.5 trang 53 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Cho 18,4 g rượu etylic lên men thành axic axetic. Lấy hỗn hợp vừa thu được cho tác dụng với Na dư thu được 0,35 mol H2. Tính hiệu suất quá trình lên men giấm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  đốt cháy  hoàn toàn 15ml ruợu etylic 76,67 độ Dr=0,8g/ml.

  a . tính thể tích không khí  (ở đktc) biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí

  b. nếu cho Na vaò 15ml ruou etylic ở trên thì thu đơực bao nhiêu lít khi H2 biet D nuoc =1g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm rượu có dạng CnH2n+1OH(A) và hidrocacbon có dạng CmH2m (B), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 g kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 0,7 g. Đun nóng dung dịch thấy xuất hiện thêm kết tủa. Xác định công thức phân tử của A và B, biết A có thể được tạo thành trực tiếp từ B.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  hòa tan 60ml rượu etylic vào 100ml nước.tính độ rượu của dung dịch thu được 

  hòa tan 50ml rượu etylic vào 100ml nước.tính độ rượu của dung dịch thu được 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 90 gam glucozo lên men rượu ở nhiệt độ thích hợp.

  a, Tính thể tích CO2 thoát ra ở đktc

  b, Tính thể tich Rượu etylic thu được sau khi lên men. Biết D rượu= 0,8 g//cm3 . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  c, giải sử hiệu suất phản ứng đạt 90%. Tính thể tích rượu etylic thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên
  1. Mọi người giúp mình vs ạ !!! ^^                                                                                                                                                                      Đốt cháy hoàn toàn một lượng rựo etylic trong không khí ,thu được4,48 lít khí CO​2  tính :                                                                          a, Khối lượng rượu đã cháy?                                                                                                                                                                       b,Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích các chất khí đều đo ở đktc)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Lấy 200 ml rượu etylic 45° tác dụng với Na dư. Tính thể tích hidro thu được (đkc)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Từ 100 kg bột cưa (chứa 50% xenlulozơ) điều chế được bao nhiêu lít rượu etylic 45°. Hiệu suất cả quá trình là 75%,khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thanh duy

  Cho 18g C6H12O6 lên men rượu. Tính thể tích khí CO2 sinh ra biết hiệu suất phản ứng lên men rượu đạt 75%. Tính khối lượng rượu etylic thu được. Pha rượu thành rượu 40° . tính thể tích rượu 40° thu được. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g\ml.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  đun 82,2 gam hỗn hợp A gồm 3 ancol rượu đơn chức no X,Y,Z theo thứ tự phân tử khối tăng dần,là đồng đẳng kế tiếp cho tác dụng với h2so4 đặc,140 độ c,hiệu suất =1.thu được 66,6 g ete có số mol bằng nhau,khối lượng của X trong hỗn hợp A là ? 

  đáp án :19,2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA