Xác định độ rượu

bởi Lê Gia Bảo 24/04/2019

đốt cháy hoàn toàn 160ml rượu etilic(chưa có độ rượu),dẫn toàn bộ sản phẩm vào ca(oh)2 dư thu được 21,2 g kết tủa trắng .hãy xđ độ rượu

Câu trả lời (1)

 • C2H6O +3 O2 -> 2CO2 + 3H2O (1)

  0,106.......................0,212...................(mol)

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O (2)

  0,212................... \(\dfrac{21,2}{100}=0,212\left(mol\right)\)

  CM rượu =\(\dfrac{0,106}{0,16}=0,6625\) ( M )

  bởi Khương Bình 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan