AMBIENT

Điều chế axit axetic bằng rượu etylic bằng phương trình nào?

bởi Cam Ngan 25/04/2019

tính chất hóa học điều chế rượ etylic từ etyl axetat , điều chế etyl axetat từ axit axetic , điều chế axit axetic bằng rượu etylic , điều chế etylic bằng glucozo ,điều chế glucozo bằng tinh bột

mong mọi ng giúp mình !

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • điều chế rượ etylic từ etyl axetat :

  CH3COOC2H5 + NaOH - > CH3COONa + C2H5OH

  điều chế etyl axetat từ axit axetic :

  CH3COOH + C2H5OH \(\xrightarrow[to]{H2SO4,đặc}\) CH3COOC2H5 + H2O

  điều chế axit axetic bằng rượu etylic:

  \(C2H5OH+O2-^{men-giấm}->CH3COOH+H2O\)

  điều chế etylic bằng glucozo :

  \(C6H12O6\xrightarrow[30-33^{oC}]{men-rượu}2C2H5OH+2CO2\)

  điều chế glucozo bằng tinh bột :

  \(\left(-C6H10O5-\right)n+nH2O\xrightarrow[axit]{t0}nC6H12O6\)

  bởi Nguyễn An 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>