AMBIENT

Viết PTHH khi cho C2H3OH tác dụng với Na dư?

bởi sap sua 23/04/2019

Cho 100ml dd rượu etylic 96 độ tác dụng hết với Na dư:

a, Viết các ptpư xảy ra.

b, Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất có trong dd, biết rằng khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml và của nước là 1g/ml.

c, Tính thể tích khí hiđrô thu được ở đktc.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 100 ml dd rượi etylic 96 độ có 96 ml rượi etylic và 4 ml nước

  ta có mC2H5OH=0,8*96=76,8 G suy ra nC2H5OH=192/115 mol

  pt 2C2H5OH+2NA------->2C2H5ONA+H2 1

  THEO PT 1 n H2=1/2nC2H5OH=96/115 mol

  pt H2O+NA------->NAOH+1/2H2

  ta có vH2O=4 ml ==>mH2O=4 mol=>nH2O=2/9 mol

  vậy tổng nH2=1094/1035 mol =>vh2=23,7 l

  bởi du Dinh Bien 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>