Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hh A

bởi Nguyễn Trà Long 25/04/2019

Cho 9,2 g Na vào C2H5OH dư thu được V 1 khí H2(đktc).

a) Tính V

b) Cho 24 g hh A gồm Fe và Cu vào dd H2SO4 loãng , dư , sau PƯ thu được cùng lượng khí như trên . Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hh A

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: 2C2H5OH + 2Na ==> 2C2H5ONa + H2

  nNa = \(\dfrac{9,2}{23}=0,4\left(mol\right)\)

  => nH2 = 0,2 (mol)

  => VH2(đktc) = 0,2 x 22,4 = 4,48 (lit)

  b) Do Cu không phản ứng với H2SO4(loãng) nên lượng Hidro thu được là do phản ứng của Fe với H2SO4

  PTHH: Fe + H2SO4 ==> FeSO4 + H2

  Vì lượng H2 thu được ở phần b bằng lượng H2 thu được ở phần a

  => nFe = 0,2 (mol)

  => mFe = 0,2 x 56 = 11,2 (gam)

  => %mFe = \(\dfrac{11,2}{24}\cdot100\%=46,67\%\)

  => %mCu = 100% - 46,67% = 53,33%

  bởi Vũ Thị Lan Anh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan