YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.4 trang 53 SBT Hóa học 9

Bài tập 44.4 trang 53 SBT Hóa học 9

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

A. hai nguyên tử cacbon.

B. sáu nguyên tử hiđro.

C. nhóm -OH.

D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.4

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có nhóm -OH.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.4 trang 53 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF