AMBIENT

Độ ancol của dung dịch đem thực hiện phản ứng este hóa là bao nhiêu?

bởi Phan Thiện Hải 24/04/2019

đem 7,1875 gam dung dịch ancol etylic tác dụng với 20 gam dung dịch axit axetic 15% biết rằng dc2h5oh=0,8g/ml , d nước = 1g/ml độ ancol của dung dịch đem thực hiện phản ứng este hóa là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nCH3COOH = \(\dfrac{20.15}{100.60}=0,05\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(C2H5OH+CH3COOH\underrightarrow{H2SO4đ,to}CH3COOC2H5+H2O\)

  0,05mol............0,05mol

  => mC2H5OH = 0,05.46 = 2,3(g)

  => mH2O = 7,1875-2,3 = 4,8875(g)

  => VC2H5OH = \(\dfrac{2,3}{0,8}=2,875\left(ml\right)\)

  => VH2O = 4,8875(ml)

  => độ ancol = \(\dfrac{2,875}{4,8875}.100\approx58,8^0\)

  bởi phạm trọng quốc 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>