Tìm khối lượng kết tủa là bao nhiêu?

bởi Van Tho 23/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn m (g) C2H5OH cần dùng 6,72l O2 (đktc). Khí sinh ra sau phản ứng cho tác dụng với dd Ca(OH)2 dư thu được a (g) kết tủa. Tìm GT a, m

Câu trả lời (1)

 • \(C_2H_5OH+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+3H_2O\)

  \(n_{O_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

  theo pt \(\)1mol \(C_2H_5OH\) pư với 3mol \(O_2\)

  ⇒mol \(C_2H_5OH\) = \(\dfrac{1}{3}\)mol \(O_2\)= 0,1 mol ⇒ m = 0,1.46 = 4,6g

  mol CO2 sinh ra trong pư : \(n_{CO_2}=\dfrac{2}{3}n_{O_2}=0,2mol\)

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\left(\downarrow\right)+H_2O\)

  theo pt \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,2mol\)

  khối lượng kết tủa thu được a = 0,2.100 = 20g

  bởi Đình Hiền 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan