YOMEDIA
UREKA

Bài tập 44.7 trang 54 SBT Hóa học 9

Bài tập 44.7 trang 54 SBT Hóa học 9

Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp A, B thu được 17,6 gam CO2 và 9 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A, B. Biết trong phân tử A, B chứa một nguyên tử oxi.

Cho 7,4 gam hỗn hợp A, B tác dụng với Na dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy tạo ra 0,672 lít khí H2 ở đktc. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.7

Gọi công thức phân tử của A, B là CxHyO

Phương trình hoá học:

CxHyO + (x +y/4 -1/2)O2 → xCO2 + y/2 H2O

nCO2 = 17,6 : 44 = 0,4 mol; nH2O = 9 : 18 = 0,5 mol (1)

mC = 0,4.12 = 4,8 gam; mH = 0,5.2 = 1g (2)

Từ (1), (2)

→ x : y : 1 = 4,8/12 : 1/1 : 1,6/16 = 0,4 : 1 : 0,1

Vậy mO = 7,4 - 4,8 - 1,0 = 1,6 (gam)

=> Công thức phân tử của A, B là C4H10O.

Ta có MA,B = 74 (g/mol)

nA,B = 7,4 : 74 = 0,1 mol

Khi phản ứng với Na có khí bay ra → trong A, B có nhóm OH.

Phương trình hoá học :

C4H9OH + Na → C4H9ONa + 1/2H2

Vậy số mol có nhóm OH là 2nH2 = 2. 0,672/22,4 = 0,06 < nA,B

→ trong A, B có 1 chất không có nhóm OH → Cấu tạo tương ứng là

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH; CH3 - CH(CH3) - CH2OH; CH3 - CH2 - CH(OH) - CH3; CH3 - C(CH3)2 - OH

Chất không có nhóm OH:

CH3 - CH2 - CH2 - O - CH3; CH3 - CH(CH3) - O - CH3; CH3 - CH2 - O - CH2 - CH3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.7 trang 54 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON