ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 Rượu etylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 về Rượu etylic online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
  • B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
  • C. số  gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
  • D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.
  • A. 45 ml nước và 55 ml rượu nguyên chất. 
  • B. 45 ml rượu nguyên chất và 55 ml nước.
  • C. 45 gam rượu nguyên chất và 55 gam nước.
  • D. 45 gam nước và 55 gam rượu nguyên chất.
   
   
  • A. CH2 – CH3 – OH.
  • B. CH3 – O – CH3.
  • C. CH2 – CH2 – OH2.       
  • D. CH3 – CH2 – OH.
  • A. chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,… 
  • B. chất lỏng màu hồng , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…
  • C. chất lỏng không màu, không tan trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…
  • D. chất lỏng không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…
  • A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất.
  • B. 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước
  • C. 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước.
  • D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.
  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
  • A. KOH; Na; CH3COOH; O2
  • B. Na; K; CH3COOH; O2.
  • C. C2H4; Na; CH3COOH; O2.
  • D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.
  • A. 20,16
  • B. 22,4
  • C. 8,36
  • D. 5,6
  • A. 2,8 lít.
  • B. 5,6 lít.
  • C. 8,4 lít.
  • D. 11,2 lít
 • Câu 11:

  Rượu etylic phản ứng được với natri là do:

  • A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.
  • B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.
  • C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.
  • D. Trong phân tử có nhóm – OH.
 • Câu 12:

  Chất tác dụng được với Na là?

  • A. CH3 – CH3
  • B. CH3 – CH2OH
  • C. C6H6
  • D. CH3 – O – CH3
 • Câu 13:

  Tính chất nào sau đây không phải của rượu etylic

  • A. Là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3oC
  • B. Nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước
  • C. Hòa tan được nhiều chất như iot, benzen...
  • D. Luôn tồn tại ở dạng lỏng, không tham gia phản ứng oxi hóa.
 • Câu 14:

  Độ rượu là gì?

  • A. Là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml 
  • B. Là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu etylic và nước
  • C. Là số ml nước có trong 100ml hỗn hợp rượu etylic và nước
  • D. Là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml nước
 • Câu 15:

  Thể tích khí CO2 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 9,2g rượu etylic là:

  • A. 4,48 lít
  • B. 3,36 lít
  • C. 8,96 lít
  • D. 2,24 lít
 

 

YOMEDIA
1=>1