YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 60 sách GK Hóa lớp 9

Sắt tác dụng được với chất nào sau đây?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2

b) H2SO4 đặc, nguội

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu có:

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Sắt tác dụng với dung dịch muối Cu(NO3)2 (a) và khí Cl2 (c).

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON