Bài tập 2 trang 60 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 60 sách GK Hóa lớp 9

Từ sắt và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để thu được các oxit riêng biệt: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có:

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

3Fe + 2O2  Fe3O4

Câu b:

2Fe + 3Cl2   2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3  Fe203 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 60 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ