YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 60 sách GK Hóa lớp 9

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

nCuSO4 = 0,01 mol

a) Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khối lượng chất rắn A gồm sắt dư và đồng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nFe = 0,01 mol.

Cu + HCl → không phản ứng.

Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng chỉ có Cu tạo thành:

mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) Dung dịch B chỉ có FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

nNaOH = 0,02 mol.

\(V_{NaOH}= \frac{n}{C_{M}} = \frac{0,02}{1} = 0,02 \ lit\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON