Ah'ss Min'ss's Profile

Ah'ss Min'ss

Ah'ss Min'ss

01/01/1970

Số câu hỏi 29
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (39)

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Toán hình 9 Cách đây 3 tháng

  Cho nửa đường tròn đường kính AB. ĐIểm M nằm trên cung AB và điểm C thuộc OA. Trên nửa mp bờ AB chứa M, kẻ các tia Ax, By vuông góc AB. ĐƯờng thẳng đi qua M vuông góc với MC cắt Ax, By theo thứ tự tại D, E. Gọi giao AM và CD là H, BM và CE là K.

  a. Cm ADMC, BEMC, CHMK nội tiếp (đã làm)

  b. Chứng minh HK//AB ( đã làm)

  c. Tứ giác AHKC có là hình bình hành k ( 2 trường hợp nếu C không trùng O thì không phải hbh, nếu C trùng O thì là hbh)

  d. Cho HC.HD=KC.KE. Chứng minh HC=KE, HD=KC
  Giúp mình phần c và d

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá học 9 Cô cạn Cách đây 6 tháng

    Hoà tan 31,8g hỗn hợp X gôgm MgCO3 và CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ đc dd A và 7,84l CO2 đktc

  a. Tính %m các chất trg X

  b. Tính V dd HCl 2M

  c. Cô cạn dd A thu đc ?g muối khan

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá Học 9 - Cô cạn Cách đây 6 tháng

  1. Hoà tan hỗn hợp Cao và CaCO3 bằng dd HCl thu đc dd A và 448ml khí đktc. Cô cạn dd A thu đc 3,33g muối khan 

  a. Tính %m chất trong hỗn hợp 

  b. Khí CO2 thoát ra đc dẫn vào 100ml đd NaOH 0,25M. Tính m chất thu đc

 • Ah'ss Min'ss đã trả lời trong câu hỏi: Nhiệt phân 24g CaCO3 Cách đây 7 tháng

  Cái 14,6% dùng để lm gì v ạ

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 7 tháng

  Bài 15. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?