YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 9 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 9 sách GK Hóa lớp 9

Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.

a) CaO, CaCO3;            

b) CaO, MgO.

Viết phương trình hóa học?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

a) Lấy mỗi chất cho ống nghiệm hoặc cốc chứa sẵn nước:

- Ở ống nghiệm nào thấy chất rắn tan và nóng lên, chất cho vào là CaO

- Ở ống nghiệm nào không thấy chất rắn tan và không nóng lên, chất cho vào là CaCO3

Phương trình hóa học:  CaO + H2O → Ca(OH)2

b) Thực hiện thí nghiệm như câu a. Chất không tan và ống nghiệm không nóng lên là MgO.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 9 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON