YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 9 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 9 sách GK Hóa lớp 9

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

\(n_{HCl} = \frac{3,5 \times 200 }{1000} = 0,7 \ mol\)

Gọi x, y là số mol của CuO và Fe2O3.

a) Phương trình phản ứng hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có:

Gọi nCuO = x (mol), nFe2CO3= y (mol)

Ta có nHCl = 2x + 6y = 0,7 (1)

mCuO + mFe2CO3 = 80x + 160y = 20g. (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{2x + 6y = 0,7}\\
{80x + 160y = 20}
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,05(mol)}\\
{y = 0,1(mol)}
\end{array}} \right.\)

Khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu là:

mCuO = 0,05 x 80 = 4g

mFe2CO3 = 0,1 x 160 = 16g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON