ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính thể tích H2SO4 dùng vừa đủ,biết khối lượng riêng của dd là 1,205g/ml

1.Cho hỗn hợp gồm Al,Zn,Cu có khối lượng a gam pứ với dd H2SO4 0,98%.Sau pứ thu được 4,48lit khí cháy được và 1 chất rắn có m=3g(chất khí đo ở đktc)

a)Xác định các giá trị hợp lí của a (Đs:6,6<a<16)

b)Tính thể tích H2SO4 dùng vừa đủ,biết khối lượng riêng của dd là 1,205g/ml và a=14,59g(Đs:1,95 lít)

c)Tính nồng độ mol của dd sau pứ(Đs;0,005M 0,087M)

2.FeS+A->khisB +C

B+F->kết tủa vàng G +H

B+CuSO4->kết tủa đen D+E

C+J khí->L

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  \(n_{H_2}=0,2mol\)

  - Gọi x,y,z lần lượt là số mol Al, Zn, Cu

  27x+65y=a-3(1)

  2Al+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2

  Zn+H2SO4\(\rightarrow\)ZnSO4+H2

  1,5x+y=0,2(2)

  - Khi x=0 từ (2) suy ra y=0,2 từ (1) suy ra a=16

  - Khi y=0 từ (2) suy ra x=0,2/1,5 từ (1) suy ra a=6,6

  Vậy giá trị khoảng giá trị của a là: 6,6<a<16

  b) \(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,2mol\)

  \(m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,2.98.100}{0,98}=2000g\)

  \(V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{2000}{1,205}\approx1660ml=1,66l\)

  c) khi a=14,59g ta có các phương trình sau:

  27x+65y=11,59

  1,5x+y=0,2

  Giải ra x=0,02 và y=0,17

  \(C_{M_{Al_2\left(SO_4\right)_3}}=\dfrac{0,02:2}{1,66}\approx0,006M\)

  \(C_{M_{ZnSO_4}}=\dfrac{0,17}{1,66}\approx0,1M\)

    bởi Nguyễn Thành 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1