Nung kết tủa C trong không khí đến khối lượng không đổi là bao nhiêu?

bởi con cai 03/06/2019

Cho 8g hỗn hợp X gồm Mg và kloai M tác dụng vs dd HCl dư thu đc 4,48 l H2 (dktc) và dd B. Khi hòa tan hết 8g X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 l SO2 (dktc)

a) XĐ M

b) Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư thu đc kết tủa C. Nung kết tủa C trong không khí đến m không đổi thu đc m g chất rắn. Tính m

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan