Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 11/06/2019

Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

Câu trả lời (1)

 • moxit = mkim loại + moxi moxi trong oxit = moxit – mkim loại

  = 3,33 – 2,13 = 1,2g

  nO =

  Cần nhớ: Khi oxit bazơ tác dụng với dd HCl thì trong oxit

  mà = 0,075.2 = 0,15 mol

  VHCl = 75 lít


  bởi Diệp Gia Nhi 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Việt Long

  cho 8 gam hỗn hợp x gồm sắt maige tác dụng với lượng dư dung dịch h2s04 loãng sau phản ứng thu được 4,48 lít ở đktc tính khối lượng phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp x ban đầu và khối lượng muối sunphat thu được sau phản ứng

 • An Nhiên

  Cho 8,9 g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Mg tác dụng với 200 l dung dịch HCl 1M và H2SO4 1M thu được 4,48 lít H2 (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại

 • A La

  Hoà tan Xg hỗn hợp X(Magie oxit và Natri oxit) vào nước được 150 ml dung dịch y có nồng độ=0,8M và 8g chất rắn z

  a)tính giá trị x

  b)hoà tan hết lượng rắn z cần mấy g dung dịch axit nitric 12,6% và tạo dung dịch muối nồng độ mấy %

  c)xục 2,88 lít khí CO2 (đkt) vào dung dịch y thu được dung dịch muối nồng độ mấy M,cho biết V dung dịch không thay đổi đáng kể

 • hồng trang

  Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Mg và MgO bằng dd Hcl , dd thu được cho tác dụng với NaOH dư. Lọc lấy kết tủa. Rửa sạch ở nhiệt độ cao thấy khối lượng không đổi thu được 14 g chất rắn

  a. XÁc định thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu

  b. Tính Vdd HCl 2M cần dùng

 • Nguyễn Phương Khanh

  Hòa tan 21,6 gam hỗn hợp 3 kim loại kẽm,sắt,đồng trong dung dịch axitsunfuric loãng dư phản ứng song thu được 3 gam chất rắn không tan và 6,72 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

  a,Viết phương trình các phản ứng minh họa

  b,Xác định thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

 • Nguyễn Vân

  Hòa tan 16g hh Mg và MgO bằng dd HCl 2M vừa thu được dd A.Cho NaOH dư vào dd A thu đc kết tủa B. Lọc lấy B đem nung, cho đến khi khối lượng không đổi, đc 24g chất rắn D.
  a) Viết pt
  b)tính TP% m các chất trong hh ban đầu
  c)tính V dd HCl đã dùng

 • het roi

  1.Cho hỗn hợp gồm Al,Zn,Cu có khối lượng a gam pứ với dd H2SO4 0,98%.Sau pứ thu được 4,48lit khí cháy được và 1 chất rắn có m=3g(chất khí đo ở đktc)

  a)Xác định các giá trị hợp lí của a (Đs:6,6<a<16)

  b)Tính thể tích H2SO4 dùng vừa đủ,biết khối lượng riêng của dd là 1,205g/ml và a=14,59g(Đs:1,95 lít)

  c)Tính nồng độ mol của dd sau pứ(Đs;0,005M 0,087M)

  2.FeS+A->khisB +C

  B+F->kết tủa vàng G +H

  B+CuSO4->kết tủa đen D+E

  C+J khí->L

 • nguyen bao anh

  để hòa tan hết 31.05g hỗn hợp oxit gồm Zno và Feo thì cần vừa đủ V(ml) dung dich h2so4 2M. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 63.05g muối khan. xác định V dung dịch H2so4 đem dùng.

 • Bo bo

  Hòa tan 1 kim loại chưa biết hóa trị vào ddHCl 2,5M thu đc 6,72 lít khí C{đktc} và dd A có chứa 26,7g muối. Xác định kim loại đem dùng

 • Lê Vinh

  Nung a gam Cu trong V lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Đun nóng A trong b gam dung dịch H2SO4 98%( lượng vừa đủ) sau khi tan hết được dung dịch B chứa 19,2 gam muối và khí SO2. Cho khí SO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 300ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 2,3 gam hỗn hợp 2 muối. Tính a, b và V( ở đktc)