ADMICRO
UREKA

Nung E trong không khí không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn

Cho Mg vào 200 ml dd A chứa CuSO4 0.5M và FeSO4 1M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc 12 chất rắn X và dung dịch Y.Cho dd Y phản ứng tác dụng với dd Ba(OH)2 lấy dư đến khi kết thúc các phản ứng thu đc kết tủa E.Nung E trong không khí không đôi thu đc b gam chất rắn tính b

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • vì Fe mạnh hơn Cu nên CuSO4 sẽ pư vs Mg trước

  Mg +CuSO4 --> MgSO4 + Cu(1)

  Mg+ FeSO4 --> MgSO4 +Fe(2)

  MgSO4 +Ba(OH)2 --> Mg(OH)2+BaSO4(3)

  Mg(OH)2 -to-> MgO +H2O (4)

  đổi : 200ml=0,2l

  nCuSO4=0,1(mol)

  nFeSO4=0,2(mol)

  theo (1) : nCu=nCuSO4=0,1(mol)

  => mCu=6,4(g)

  =>mFe=12-6,4=5,6(g)

  =>nFe=0,1(mol)

  theo(2) : nFeSO4(PƯ)=nFe=0,1(mol)

  =>nFeSO4(dư)=0,1(mol)

  FeSO4 +Ba(OH)2 --> Fe(OH)2 +BaSO4(5)

  4Fe(OH)2 +O2 -to-> 2Fe2O3 +4H2O(6)

  theo(1) : nMgSO4(1)=nCuSO4=0,1(mol)

  (2) : nMgSO4(2)=nFe=0,1(mol)

  =>\(\Sigma nMgSO4=0,2\left(mol\right)\)

  theo (3,4) : nMgO=nMgSO4=0,2(mol)

  theo (5,6) : nFe2O3=1/2nFeSO4(dư)=0,05(mol)

  =>b= 0,2.40+0,05.160=16(g)

    bởi Biện Tuấn 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF