ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định thành phần % trong khối lượng mỗi kim loại Zn, Fe, Cu

1. Ngâm 21,6g hh gồm 3kl Zn, Fe, Cu vào dd HCl dưu, sau khi pứ kết thúc thu được 3g chất rắn và 6,72L khí(đktc). Xđ tp % trong khối lượng mỗi kl trong hh

2 4,8g 1 oxit hóa trị II pứ vừa đủ vs 30g dd HCl 14,6%. Xđ ct oxit

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.Số mol H2 là:

  nH2=\(\dfrac{6,72}{22,4}\)= 0,3 (mol)

  Vì Cu không có khả năng tác dụng với HCl loãng nên 3g chất rắn sau phản ứng chính là Cu \(\Rightarrow\) mKL đã phản ứng = 21,6 - 3 = 18,6 (g) và ta có 2 PTHH:

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  x 2x x x

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2\(\uparrow\)

  y 2y y y

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Fe, ta có:

  65x + 56y = 18,6

  x + y = 0,3

  (giải theo PT 2 ẩn)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  Thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp là:

  %mZn=\(\dfrac{x.65}{21,6}\) . 100= \(\dfrac{0,2.65}{21,6}\). 100\(\approx60,2\%\)

  %mFe=\(\dfrac{y.56}{21,6}\) . 100= \(\dfrac{0,1.56}{21,6}\) . 100\(\approx26\%\)

  %mCu= 100% - (%mZn + %mFe)= 100% - (60,2 +26) = 13,8%

  2.Theo đề, ta có:

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\)

  \(\Leftrightarrow14,6=\dfrac{x}{30}.100\)

  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{14,6.30}{100}=4,38\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{HCl_{ }}=\dfrac{4,38}{36,5}=0,12\left(mol\right)\)

  Gọi X là oxit (II) chưa biết

  PTHH: X + 2HCl \(\rightarrow\) XCl2 + H2

  0,06 \(\leftarrow\) 0,12 \(\rightarrow\) 0,06 \(\rightarrow\) 0,06

  Theo đề, ta có:

  \(m_X=n_X.M_X\)

  \(\Leftrightarrow4,8=0,06.M_X\)

  \(\Leftrightarrow M_X=\dfrac{m_X}{n_X}=\dfrac{4,8}{0,06}=80\left(đvC\right)\)

  Vì Oxit có hóa trị II nên khối lượng chất cần tìm trong oxit là:

  Mchất cần tìm= 80 - 16 = 64 (đvC)

  \(\Rightarrow\)chất cần tìm là Cu

  \(\Rightarrow\)CTHH của oxit (II) là CuO

  Vậy CTHH của oxit hóa trị II là CuO

    bởi Nguyễn Mơ 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1