ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu vào dd HCl dư phản ứng xong thu được 1,344 lít khí (đktc) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chất rắn không tan là Cu → mCu = 0,3 gam

  Đặt a,b là số mol Al, Fe

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  a.............................1,5a

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  b.................................b

  → 27a + 56b + 0,3 = 2,52

  và nH2 = 1,5a + b = 0,06

  → a = 0,02 và b = 0,03

  mAl = 27a = 0,54

  mFe = 56b = 1,68

    bởi phạm thị thu thảo 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1