Tính C% dd sau phản ứng

bởi Spider man 03/06/2019

cho Zn vào 200g dd HCl 7,3%

a) tính V khí

b) Tính C% dd sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Ta có nHCl = \(\dfrac{200\times7,3\%}{36,5}\) = 0,4 ( mol )

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  0,2.......0,4.........0,2......0,2

  => VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 ( lít )

  Mdung dịch = Mtham gia - MH2

  = 0,2 . 65 + 200 - 0,2 . 2

  = 212,6 ( gam )

  => mZnCl2 = 136 . 0,2 = 27,2 ( gam )

  => C%ZnCl2 = \(\dfrac{27,2}{212,6}\times100\approx12,8\%\)

  bởi Phạm Việt Thắng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan