ON
ADMICRO
VIDEO

Tính Cm các chất trong dung dịch A

Cho 11.3 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng với 400 ml dung dịch Hcl 2M dư thì thu đc dung dịch A và 6.72 l khí H2 đktc

a, Viết pthh

b.Tính Cm các chất trong dung dịch A , giả sử thể tích dung dịch không thay đổi sau phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 11,3 gam hỗn hợp \(\left\{{}\begin{matrix}Mg:a\left(mol\right)\\Zn:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow24a+65b=11,3\left(I\right)\)

  Cho hỗn hợp trên qua HCl lấy dư:

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=0,4.2=0,8\left(mol\right)\\n_{H_2}\left(đktc\right)=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(Mg\left(a\right)+2HCl\left(2a\right)\rightarrow MgCl_2\left(a\right)+H_2\left(a\right)\)

  \(Zn\left(b\right)+2HCl\left(2b\right)\rightarrow ZnCl_2\left(b\right)+H_2\left(b\right)\)

  Theo PTHH: \(\sum n_{H_2}=a+b\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+b=0,3\left(II\right)\)

  Giai (I) và II) => a = 0,2 (mol); b = 0,1 (mol)

  \(\sum n_{HCl}\left(pư\right)=2n_{H_2}=0,6\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{HCl}\left(dư\right)=0,8-0,6=0,2\left(mol\right)\)

  Vậy dung dịch A thu được sau phản ứng gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}MgCl_2:0,2\left(mol\right)\\ZnCl_2:0,1\left(mol\right)\\HCl\left(dư\right):0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(Vddsau=VddHCl=0,4\left(l\right)\)

  Nồng độ mol các chất có trong dung dịch A:

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{MgCl_2}}=\dfrac{0,2}{0,4}=0,5\left(M\right)\\C_{M_{ZnCl_2}}=\dfrac{0,1}{0,4}=0,25\left(M\right)\\C_{M_{HCl}}\left(dư\right)=\dfrac{0,2}{0,4}=0,5\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyễn Ngà 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1