ON
YOMEDIA

phạm thanh thảo's Profile

 phạm thanh thảo

phạm thanh thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 7
Điểm 32
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • phạm thanh thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • phạm thanh thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • phạm thanh thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • phạm thanh thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • phạm thanh thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • phạm thanh thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • phạm thanh thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • phạm thanh thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1