ON
YOMEDIA

Hương Giang's Profile

 Hương Giang

Hương Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 9
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Hương Giang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Hương Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Hương Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Hương Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hương Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hương Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Hương Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Hương Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Hương Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Hương Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1