YOMEDIA

Byun Baek Yeon's Profile

Byun Baek Yeon

Byun Baek Yeon

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Byun Baek Yeon đã đặt câu hỏi: Hóa Học - 8 Cách đây 1 tháng

  cho 2g Fe và kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,12lit khí (đktc). Mặc khác hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó cần chưa đế 0,5 mol HCl.Xác định kim loại hóa trị II và % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

 • Byun Baek Yeon đã đặt câu hỏi: Hóa Học - 8 Cách đây 2 tháng

  Để điều chế khí oxi, người ta nung KClO3 . Sau một thời gian nung ta thu
  được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lít khí O2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng

  b.để thu được thể tích khí oxi như câu a. ở trên thì cần nung bao nhiêu g KMnO4 (biết hiệu suất phản ứng là 90%)

  2.Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp hai kim loại A và B có hóa trị II và III bằng dung dịch H2SO4, loãng vừa đủ thì thu được dd có hai muối tan và 8,96 lit khí H2

  a. viêt các pthh

  b.tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn đd sau Phản ứng

  c. Xác định tên và khối lượng kim loại trong hỗn hợp,biết số mol kim loại hóa trị III bằng 2 lần số mol kim loại hóa trị II và nguyên tử khối của kim loại hóa trị II bằng 8/9 nguyên tử khối của kim loại hóa trị III

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Byun Baek Yeon: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Byun Baek Yeon: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng