ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 12 nâng cao

Viết công thức cấu tạo ,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Có 3! = 1.2.3 = 6 tripeptit mà các aminoaxit không lặp lại hai lần.

Gly - Ala - val:

H2N - CH2-CO-HN-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH(CH3)2-COOH

Gly -val- ala:

H2N-CH2-CO-HN-CH(CH(CH3)2-CO-HN-CH(CH3)-COOH

Ala-Gly -Val:

H2N-CH(CH3)-CO-HN-CH(CH(CH3)2-CO-HN-CH2-COOH

Val - Ala - Gly:

H2N-CH(CH(CH3)2-CO-HN-CH(CH3)-CO-HN-CH2-COOH

Val-Gly-Ala:

H2N-CH(CH(CH3)2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Phương Khanh

  Help me câu này vs ạ.

  Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Choco Choco

  Thầy cô chỉ em bài này giúp được không ạ? Em không hiểu ý nghĩa của đề khi cho tỉ lệ. Đề bài như sau ạ:

  Hỗn hợp M gồm hai peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX: nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m:

       A. 16,46                        B. 15,56                        C. 14,36                        D. 14,46

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Linh Thùy

  Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y, peptit Z với tỉ lệ số mol là nX:nY:nZ=4:6:9. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được sản phẩm chỉ chứa Gly, Ala, Val với tỉ lệ nG:nA:nV=12:8:27. Peptit Z thuộc loại gì?

       A. đipeptit          B. tetrapeptit           C. hexapeptit            D. khác ba loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Võ Nguyễn Thiên Trang

  Thuỷ phân hoàn toàn 143,45 gam tetrapeptit A thu được 159,704 gam hỗn hợp X gồm các aminoaxit (( Các aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 ). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. Giá trị gần đúng của m là:

  A. 193

  B. 216

  C. 186

  D. 170

  Các bạn giải chi tiết giúp mình nhé

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Võ Nguyễn Thiên Trang

  Cho 91,52 gam peptit X tác dụng vừa đủ với 51,2 gam NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 139,84 gam hỗn hợp gồm ba muối. (Biết các aminoaxit đều có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2). Số liến kết peptit có trong X là:

  A. 5

  B. 6

  C. 7

  D. 8

  Giải chi tiết hộ mình nhé.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1