ON
YOMEDIA
VIDEO

Thể tích dung dịch HCl 0,4M là bao nhiêu?

 Nung nóng 34,8 gam hỗn hợp X gồm MCO3 và NCO3 được m gam chất rắn Y và 4,48 lít CO2(đktc). Nung Y cho đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z và khí CO2 dẫn toàn bộ CO2 thu được qua dung dịch KOH dư, tiếp tục cho thêm Cacl2 dự thì được 10 gam kết tủa. Hoà tan hoàn toàn Z trong V lít dung dịch HCl 0,4M vừa đủ được dung dịch T. Giá trị m gam và V lít lần lượt là :
A. 26 và 1,5.                            B. 21,6 và 1,5.                     C. 26 và 0,6.                            D. 21,6 và 0,6.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • MCO3 --> MO + CO2 
  NCO3 --> NO + CO2 
  Khi cho CO2 vào KOH dư nên tạo hoàn toàn CO3(2-) 
  nCaCO3 = 0.1 = nCO2 = nCO3(2-)(trong X) (bảo toàn nguyên tố) 
  mCO2 = 4.4 mCO3(2-)(trong X) = 6 
  => m(M và N) = 28.8 (1) 
  Bảo toàn khối lượng: 
  mX = mZ + mCO2 
  => mZ = 30.4 (2) 
  (1) và (2) => mO(2-)(trong Z) = 1.6 => nO(2-)(trong Z) = 0.1 
  MO + 2HCl --> MCl2 + H2O 
  NO + 2HCl --> NCl2 + H2O 
  Ta thấy số mol O(2-) trong Z bàng 2 lần số mol HCl 
  => nHCl = 0.2 => V = 0.5 (l)

    bởi Nguyễn Hương 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1