ON
YOMEDIA
VIDEO

Giải thích hiện tượng hòa tan hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3 vào nước

Giải thích hiện tượng trong các thí  nghiệm sau và viết PTHH

Hòa tan hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3vào nước thu được dung dịch A

a/ cho từ từ dung dịch HCl vào A không thấy có dấu hiệu xảy ra phản ứng

b/ cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A thu được dung dịch B và khí C. Cho dung dịch B vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa D

c/ cho từ từ dung dịch A vào dung dịch HCl dư thấy khí thoát ra

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • vì K+ và Na+ nên viết p.tử không chuẩn

  a) khi cho H+ từ từ vào CO32- và HCO3- thì H+ td với CO32- trước vì nộng độ H+trong dd mới tạo thành nhỏ nên sẽ tác dụng từng nấc(vì chỉ từng giọt).lượng H+ chưa dư khi tác dụng với CO32- nên không thể tác dụng tiếp với HCO3- dẫn đến không có hiện tượng

  H++CO32- -->HCO3-

  b) khi cho H+ từ từ vào CO32- và HCO3- thì H+ td với CO32- trước. H+ tác dụng với CO32- còn dư tác dụng với 1 phần HCO3- tạo CO2 khí ko màu dd còn HCO3- tác dụng với OH- tạo CO32- td Ba2+ tạo kt trắng BaCO3

  CO32-+H+-->HCO3-

  HCO3-+H+-->H2O+CO2

  HCO3-+OH-+Ba2+-->BaCO3+H2O(dư nên khi vậy ko dư ghi tỉ lệ Ba2+:OH-=1:2)

  c)cho từ từ  CO32- và HCO3- vào H+ thì pứ xảy ra đồng thời tạo đều tạo khí CO2 vì khi cho vào thì mt có nồng độ H+ lớn nên pứ xảy ra theo 2 nấc đồng thời

  CO32-+2H+-->H2O+CO2

  HCO3-+H+-->H2O+CO2

    bởi Nguyễn Thành 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1