YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây: NH3, NH4+, NO2, NO3, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hoá để tính số oxi hoá. Chú ý tổng số oxi hoá của các nguyên tứ trong ion bằng điện tích của ion.

- Số oxi hóa của N lần lượt là: NH3 (-3), NH4+(-3), NO2 (+3), NO3– (+5), NH4HCO3 (-3)

- Số oxi hóa của P lần lượt là:  P2O3 (+3), PBr5 (+5), PO43 (+5), KH2PO4 (+5), Zn3(PO4)2 (+5)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF