RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây: NH3, NH4+, NO2, NO3, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hoá để tính số oxi hoá. Chú ý tổng số oxi hoá của các nguyên tứ trong ion bằng điện tích của ion.

- Số oxi hóa của N lần lượt là: NH3 (-3), NH4+(-3), NO2 (+3), NO3– (+5), NH4HCO3 (-3)

- Số oxi hóa của P lần lượt là:  P2O3 (+3), PBr5 (+5), PO43 (+5), KH2PO4 (+5), Zn3(PO4)2 (+5)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Minh Trần

  A+B->C
  A+D+E-> F+G
  F+B-> Na2SO4+E
  F+C-> Na2SO4+A+E
  D+B-> nước Javen

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Thu Hằng

  Cho 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm C2h2 và H2

   qua bột niken  nungnóng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa 3 hiđrocacbon. Y có tỉ khối so với H2

   là 14,25.Cho Y tác dụng với dung dịch nước brom dư. Số mol brom phản ứng là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyen Dat

  a. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  b. Khối lượng muối thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)