YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.8 trang 21 SBT Hóa học 11

Bài tập 13.8 trang 21 SBT Hóa học 11

Cho các chất sau: 3Ca3(PO4)2.CaF2, H3PO4, NH4H2PO4, NaH2PO4, K3PO4, Ag3PO4. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.8

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

3Ca3(PO4)2.CaF2 → H3PO→ NH4H2PO4 → NaH2PO4 → K3PO→ Ag3PO4

Các phương trình hoá học:

(1) 3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4(đặc) → 6H3PO+ 10CaS04↓ + 2HF↑

(2) H3PO+ NH→ NH4H2PO4

(3) NH4H2PO4 + NaOH → NaH2PO4 + NH3↑ + H2O

(4) 3NaH2PO+ 6KOH → Na3PO4 + 2K3PO4 + 6H2O

(5) K3PO+ 3AgNO→ Ag3PO4↓ + 3KNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.8 trang 21 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF