YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 61 SGK Hóa học 12

Giải bài 9 tr 61 sách GK Hóa lớp 12

Cần bón bao nhiêu kg phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Ta có:

10 hecta cần 600 kg nitơ

Cứ 80g NH4NO3 cung cấp 28g nitơ

1714,28kg → 600kg Nito

\( \Rightarrow {m_{phan}} = 1714,28.\frac{{100}}{{97,5}} = 1758,24\;kg\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 61 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON