YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 13 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 13 Luyện tập Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng giúp các em học sinh lập phương trình hoá học; Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hoá và nhận biết các chất. Giải bài toán về hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3, tính nồng độ axit; bài tập axit photphoric tác dụng với dung dịch kiềm; bài toán về hỗn hợp kim loại, oxit tác dụng với HNO3, tính nồng độ axit; bài tập hiệu suất phản ứng phản ứng.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON