YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 13 Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 13 Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng xoay quanh kiến thức về công thức tổng quát của nhóm V A, bài tập nhận biết các chất, bài tập kim loại, oxit kim loại phản ứng với axit nitric đặc, loãng, ...

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF