ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 57 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 57 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết các Phương trình phản ứng hóa học để thực hiện các dãy chuyển hóa sau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Câu a)

2NH3 + 3CuO →  N2 + 3Cu + 3H2O  (đk: nhiệt độ)

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3  (đk: nhiệt độ, xt)

4NH3 + 5O→  4NO + 6H2O  (đk: 850oC, Pt)

2NO + O2 →  2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O →  4HNO3

HNO3 + NaOH →  NaNO+ H2O

2NaNO→  2NaNO2 + O2

Câu b)

(1) N2 + O⇔ 2NO  (3000oC)

(2) 4NH+ 3O2 →  2N2 + 6H2O  (đk: nhiệt độ)

(3) N2 + 3H2 ⇔ 2NH3  (đk: nhiệt độ, p, xt)

(4) 4NH+ 5O→  4NO + 6H2O  (Pt, 850oC)

(5) 2NO + O2 →  2NO2

(6) Cu + 4HNOđặc →  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(7) 4NO2 + O2 + 2H2O →  4HNO3

(8) Cu(NO3)2 + H2S →  CuS + 2HNO3

(9) CuO + 2HNO3 →  Cu(NO3)2 + H2O

(10) 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O  (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 57 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • nguyen bao anh

  Điện phân nóng chảy muối clorua M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

  A. NaCl.                       B. KCl.

  C. BaCl2.                      D. CaCl2.                       

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Long

  Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có). NH4NO3, Ba(NO3)2, Na3PO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Ad ơi, em muốn hỏi câu nhận biết này làm sao. Ad chỉ em với. Nha Nha ^^

  Đề là:

  Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các PTHH xảy ra nếu có): Na2CO3, K3PO4, NaNO3, NH4Cl.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1