YOMEDIA
ZUNIA12

Cho bao nhiêu (g) Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 0,25 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 19,44 g kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 g bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 9,36 g kết tủa.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Ta có: \(n_{{NO_3}^-}=0,1+0,5=0,6\xrightarrow[]{BTDT}\left\{\begin{matrix} Cu^{2+}: n \ \ \ \ \ \ \ \\ Mg^{2+}: 0,3-a \end{matrix}\right.\)

    Vậy 9,36 là chất rắn gì? Đương nhiên là Fe và Cu → 64a + 8,4 – 56a = 9,36 → a = 0,12 (mol).

    Và \(\xrightarrow[]{BTKL,\ Kim\ loai}\) m + 0,1 × 108 + 0,25 × 64 + 8,4 = 0,12 × 56 + 0,18 × 24 + 19,44 + 9,36 → m = 4,64

      bởi Nhi Nhi 17/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF