YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.6 trang 21 SBT Hóa học 11

Bài tập 13.6 trang 21 SBT Hóa học 11

 Viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các chất sau:

1. bari clorua và natri photphat.

2. axit photphoric và canxi hiđroxit, tạo ra muối axit ít tan.

3. axit nitric đặc, nóng và sắt kim loại.

4. natri nitrat, axit sunfuric loãng và đồng kim loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.6

Phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch :

1. 3BaCl2 + 2Na3PO4 → 6NaCl + Ba3(PO4)2

3Ba2+ + 2PO43− → Ba3(PO4)2

2. H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4↓ + 2H2O

H3PO4 + Ca2+ + 2OH → CaHPO4↓ + 2H2O

3. 6HNO(đặc) + Fe to→ Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

6H+ + 3NO3 + Fe → Fe3+ + 3NO2↑ + 3H2O

4. 3Cu + 4H2SO4 (loãng) + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)+ 2NO↑ + 4Na2SO4 + 4H2O

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.6 trang 21 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON