YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch của các chất.

a) Kali photphat và bari nitrat

b) natri photphat và nhôm sunfat

c) kali phot phat và canxi clorua

d) natri hiđrophotphat và natri hiđroxit.

e) canxi điphotphat (1) mol và canxi hiđroxit (1 mol)

g) canxi đihiđrophotphat (1mol) và canxi hiđroxit (2 mol)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn

Câu a:

2K3PO+ 3Ba(NO3)→ Ba3(PO4 )2↓ + 6KNO3

3Ba2+  +  2PO43-  →  Ba3(PO4 )2

Câu b:

2Na3PO4   + Al2(SO4 )3   → 2AlPO+ 3Na2SO4

Al3+   +   PO43-   →  AlPO4

Câu c:

2K3PO4   + 3CaCl→ Ca3(PO4 )2  + 6KCl

3Ca2+  +   2PO43-  →  Ca3(PO4 )2

Câu d:

Na2HPO4  +  NaOH  → Na3PO4  +H2O

HPO42-  + OH-  → PO43-  + H2O

Câu e:

Ca(H2PO4)2  + Ca(OH)2 → 2CaHPO4   +  2H2O

H2PO4-  +  OH-   →   HPO42-  +  H2O

Câu g:

Ca(H2PO4)2   + 2Ca(OH)2   → Ca3(PO4)2  + 4H2O

3Ca2+  +  2H2PO4+ 4OH-  → Ca3(PO4)2  + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON