ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây:

a)

b) 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Câu a:

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

NH3 + HNO3 → NH4NO3

NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 + H2O

N2 + O2 → 2NO

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

Câu b:

3Ca + 2P → Ca3P2

Ca3P2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2PH3

2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)