YOMEDIA

Bài tập 5 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây:

a)

b) 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

NH3 + HNO3 → NH4NO3

NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 + H2O

N2 + O2 → 2NO

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

Câu b:

3Ca + 2P → Ca3P2

Ca3P2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2PH3

2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  1: Hòa tan hoàn toàn 3g hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HNO3 loãng , nóng thu đc dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NH3 dư , kết tủa thu được mang nung nóng đến khối lượng không đổi , cân được 2,04g . Khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp lần lượt là ?

  2: Cho 6,45g Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được Vít khí NO (đktc) và dung dịch B có 32,7g muối . Nếu cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl cho 20,025g muối khan

  a; Dung dịch B có những muối nào ? Vì sao ?

  b; Viết pt phản ứng xảy ra ? tính V của NO?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Nung 302,5 gam muối Fe(NO3)3 một thời gian rồi dừng lại , để nguội . Chất rắn X còn lại có khối lượng 222 gam

  a; Tính khối lượng muối đã phân hủy

  b; Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA