YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.

a) Tăng

b) Giảm

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

a) Phương trình hóa học: 4P + 5O2 → 2P2O5

Ở phương trình trên, Photpho tăng số oxi hóa từ 0 lên +5 

b) Phương trình hóa học: 2P + 3Ca → Ca3P2

Ở phương trình trên, Photpho giảm số oxi hóa từ 0 xuống -3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF