YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo cách khác nhau sau đây, tùy theo điều kiện phản ứng.

Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng:

   8A  +    3Cl2    →  6C  +     D

Chất rắn khô                     Chất khí

Trong trường hợp dư khí Clo xảy ra phản ứng:

2A  + 3Cl2 → D(chất khí) +  6E

Chất rắn C màu trắng, khi đốt nó bị phân hủy thuận nghịch biến thành chất A và chất E. Khối lượng riêng của chất khí D là 1, 25 g/l (đktc). Hãy xác định các chất A, B, C, D, E và viết phương trình hóa học của các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Ta có:  MD = 1,25.22,4 = 28 g/mol

→ Khí D là N2; khí A là NH3

Câu a:

NHdư:  2NH3 + 3Cl→ N2 + 6HCl

6NH3 dư + 6HCl → 6NH4Cl + N2

Vậy: 8NH3 + 3Cl→ 6NH4Cl + N2

Câu b:

Cl2 dư:  2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH4Cl ⇔ NH3 + HCl

Vậy A là NH3; C là NH4Cl và D là N2; E là HCl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON