YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13.3 trang 20 SBT Hóa học 11

Bài tập 13.3 trang 20 SBT Hóa học 11

Trong các phản ứng dưới đâu của amoniac, phản ứng nào không phải phản ứng oxi - hóa khử?

A. 4NH4 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

B. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

C. 4NH3 + Cu(OH)→ [Cu(NH3)2](OH)2 

D. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.3

Trong các phản ứng trên phản ứng 4NH3 + Cu(OH)→ [Cu(NH3)2](OH)2 có các chất trước và sau phản ứng không thay đổi số oxi hóa

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.3 trang 20 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON