YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

H2 + Cl2 → 2HCl

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

NH3 + HCl → NH4Cl

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON