YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

H2 + Cl2 → 2HCl

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

NH3 + HCl → NH4Cl

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON